Kurser

VT -19

Torsdagar i Stafsinge, se längre ner på sidan


Måndag / Onsdag

Nybörjare Halmstad /       Falkenberg

Måndag

Nybörj. forts. Halmstd

Torsdag

Nybörjare Varberg

Torsdag

Nybörj. forts. Varberg

Söndag

Steg 3 Falkenberg

Söndag

Steg 4 Falkenberg

 v 2

Öppen dans / kurs, torsdagar i Stafsinge bygdegård...lite stegning och mycket dans!